Archive for February, 2015

2015年2月28日自強盃會員乒乓球比賽

自強盃會員乒乓球比賽於二月廿八日星期六年初十在列治文長興體育會舉行,上午九時半集合,十時比賽開始。

第六屆自强盃會員乒乓球友誼賽

No Comments